Història
Inicis

El Cercle Artístic de Sant Lluc neix l’any 1893 d’una escissió del Círculo Artístico d’un grup d’artistes - entre ells els germans Joan i Josep Llimona, Alexandre de Riquer, Antoni Utrillo i Dionís Baixeras - que promovien un ideal d’art compromès i seriós, allunyat de certes postures bohèmies de l’època.

 Inspirant-se en els prerafaelites anglesos, els “llucs” aspiraven a crear una comunitat d’artistes que entenia l’art com una veritable missió amb una connotació religiosa, raó per la qual es va decidir confiar la guia moral de l’entitat al futur bisbe Josep Torras i Bages. Aquest va donar un marc ideològic al matís catalanista sotmès a la visió compromesa de l’art propi dels fundadors del Cercle Artístic Sant Lluc.

Pocs anys després del seu naixement, l’actuació de l’entitat es caracteritza per una sèrie d’iniciatives dedicades al foment de la cultura catalana. El sentit de servei al país que anima els “llucs” provoca que l’entitat, tot i haver acollit els millors representants de l’art i l’arquitectura modernista – Antoni Gaudí, Josep Puig i Cadafalch, Gaspar Homar, Josep Llimona, Eusebi Arnau, els germans  Masriera – s’identifiqui també amb el projecte noucentista. Tant el gran ideòleg noucentista Eugeni d’Ors, com els protagonistes de la institucionalització d’aquest projecte, com Josep Pijoan, Francesc d’Assís Galí o Joaquim Folch i Torres figuren entre els socis més actius al començament del nou segle. No hi faltaven tampoc els renovadors dels llenguatge plàstic del noucentisme: Sant Lluc, obert a les engrescadores idees joves i lloc de tertúlia d’artistes i intel·lectuals con Joan Miró, Sebastià Gasch o Joan Prats, va promoure l’any 1918 la trencadora Agrupació Courbet, a més d’acollir membres d’Els Evolucionistes. La participació en els corrents vitals de l’art català continua als anys vint en una altra vessant, l'art religiós, a través dels Amics de l’Art Litúrgic, promoguts pel nou consiliari Manuel Trens amb el suport de Lluís Bonet, Francesc Folguera, Ramon Sunyer, Rafael Solanic, entre d'altres.

Passats els anys grisos de la dictadura de Primo de Rivera, el Sant Lluc dels anys trenta respira nova frescor en l’etapa republicana i presenta exposicions, concerts, espectacles de titelles, fins que, el juliol de 1936, és obligat a tancar portes per les seves orígens confessionals.

LA REPRESA

Després d’un tancament molt llarg i reiterades iniciatives per a la reobertura d’una entitat “perillosa” per la seva matriu catalanista, l’esforç dels “llucs” permet reobrir el Cercle l’any 1951. La primera dècada d’activitat estarà marcada per la recuperació de les sessions d’apunts i de l’antiga biblioteca, juntament amb la promoció d’exposicions d’art religiós que representaran la façana oficial d’una entitat que sabia alhora acollir projectes molt més trencadors. Sota la protecció de Sant Lluc neixen els Amics de Gaudí, l’Agrupació Dramàtica de Barcelona, els Joglars, el Teatre Viu, la Coral Sant Jordi, seccions que van dur a terme una important tasca de resistència cultural catalanista enfront el franquisme.

Als anys seixanta un grup de joves porta, dins i fora del Cercle, la renovació plàstica: és el Cicle d’Art d’Avui, organitzador del Premi Internacional de Dibuix Joan Miró i de les MAN. Els nous llenguatges s’imposen en les exposicions de l’entitat, que paral·lelament recupera les grans figures que havien marcat la seva història.

L’arribada de la democràcia suposa una fase de declivi, de pèrdua d’aquell paper de centre d’acollida d'iniciatives culturals destinades a fer país que fins aleshores havia representat per als artistes i intel·lectuals de formació i idees divergents.

L’ACTUALITAT

És a partir del segle XXI quan Sant Lluc torna amb força al panorama cultural i artístic de la ciutat. Sant Lluc es trasllada al 2009 al Palau Mercader, una nova seu que obra també una nova etapa. L’entitat aposta per la diversificació de les seves activitats amb la incorporació de tallers, amb noves disciplines i nous estudis de treball i propostes expositives. El 2013 l’Ajuntament de Barcelona reconeix aquest treball amb la medalla d’or al mèrit cultural de la ciutat.

CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat