ARA
fa 120 anys...

...que Antoni Gaudí Cornet va esdevenir soci de Sant Lluc un 8 d'abril de 1899.

Així ho fa constar l'acta del mateix dia al segon Llibre d'Actes del Cercle Artístic de Sant Lluc:

"Presidits per en Joseph Llimona es reuniren los senyors Nubiola, Figueras, Hoyos, Amigó, Masriera y Vives. Després de llegida s'aprovà l'acta de la sessió anterior. Foren admesos com á socis de número en Quintí Torres Berastegui, en Pere Carbonell y Huguet, n'Antón Gaudí y en Lluis Mª Febrer"

A més a més, el mateix document manifesta dos acords ben interessants. El primer, fa referència a un agraïment ben especial "[...] al senyor Llimona (Joseph) per son donatiu de la obra d'August Rodin". I el segon, mantingut fins avui dia: "que'l model dels dissaptes corri á carrech del Círcol des d'are."

L'Arxiu Històric és obert a tothom sota cita prèvia, si desitgeu consultar el seu fons, dirigiu-vos tot enviant un mail a patrimoni@santlluc.cat CERCLE ARTISTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADER • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat