APUNTS ESCULTURA
Apunts en fang basats en l’angle recte com a paràmetre constructiu

La proposta plàstica és una aproximació geomètrica de la forma i del volum a partir del model viu, assolint la construcció de la figura humana sota aquests paràmetres, que tindran en l’ús de l’angle recte i en la combinació de les formes geomètriques els seus elements més recognoscibles.


Materials: preferentment fang refractari. També es pot treballar amb altres fangs, tot i que no són tan idonis.


Entrada general: 10 €

Menors de 35 anys: 5 €

Socis: entrada lliure

CERCLE ARTISTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADER • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat