Programació
Futures
21 de September del 2017

ELS MESTRES DE SANT LLUC EXPOSEN

CERCLE ARTISTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADER • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat