ESCULTURA
a partir del modelat amb fang

Dirigit per Jaume Vallverdú

El model viu, preferentment femení, és la base i la referència sobre la qual fonamentarem el nostre aprenentatge.

El modelat en fang ens permetrà plantejar tota la problemàtica que conté el treball del volum i de l’espai, desenvolupant progressivament aspectes inherents a l’escultura. 

Començarem realitzant apunts curts i intensos per a practicar sobre la posa i el moviment, tot treballant les proporcions. Posteriorment, reflectirem l'aprenentatge en una posa fixa de major mesura. 

Aquest curs està dirigit a totes les persones interessades en aprendre a modelar i a aquelles que ja en saben però volen seguir practicant i aprenent.


320 € general / 260 € menors de 35 anys / 200 € socis  

Dilluns de 17.30 a 20.30 h 

Del 14 d’octubre al 16 de desembre 

CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat