CURS ESCULTURA
A partir del modelat amb fang

Dirigit per Jaume Vallverdú

Començarem amb apunts de durades variables, depenent dels objectius previs establerts.Insistirem en la proporció però, molt especialment, en una bona captació del moviment per aconseguir formes de realització que comportin resultats expressius.


Realitzades unes quantes sessions d’apunts, plantejarem la realització d’una posa fixa a grans dimensions, en la mesura que ens permetin les possibilitats físiques i d’infraestructura de l’espai disponible. Insistirem en tot allò que haguem adquirit en els dos trimestres anteriors, a fi de ser capaços d’afrontar amb èxit un treball tridimensional d’una certa ambició. 


200 € més la quota de soci/a corresponent 

Dilluns de 17.30 a 20.30h

10 sessions, del 20 d'abril al 22 de juny


CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat