Programació

Fototertúlia de setembre
a càrrec d'Alexis Belmonte

Junt amb els inicis de la fotografia sorgeix el que coneixem com a fotomecànica com a conseqüència de la pròpia disciplina, la necessitat de reproductibilitat de la imatge, del ràpid avanç de la impremta i de la necessitat d'abaratir costos. Les tècniques fotomecàniques es van desenvolupar de manera ràpida des de mitjan segle XIX i algunes d'elles es fan servir encara en l'actualitat amb mitjans més moderns. A mesura que les tècniques evolucionaven es difonien per tot Europa, passant a formar part important de les principals impremtes del moment, i introduint la reproducció ràpida d'imatges fotogràfiques amb mitjans i maquinària propis de la
impremta.

A Espanya, Josep Thomas i Bigas, natural de Barcelona, serà una de les personalitats interessades en la reproducció fotomecànica, responsable fins i tot de la introducció i innovació d'aquestes tècniques a la Península Ibèrica, convertint-se en un referent a seguir. Crearà la seva pròpia empresa que serà reconeguda tant a escala
nacional com internacional. En aquesta tertúlia tractarem els inicis de la fotomecànica i la seva indiscutible utilitat.

Començant pels avenços i descobriments considerats pilars del fotogravat per centrar-nos en la figura de Josep Thomas i Bigas, així com en l'anàlisi de les imatges treballades per l'obrador Thomas en les revistes artístiques il·lustrades: “La Il·lustració
Catalana”, “Pèl & Ploma” i “Forma”. Per finalment determinar algunes de les tècniques usades per Josep Thomas i Bigas en aquestes revistes entre 1880 i 1910, cosa que dona constància de la importància d'aquest personatge en el camp de la fotomecànica a Espanya.

Dilluns 2 de setembre a les 18:30

Sala Social de Sant Lluc

Entrada gratuïta
Imatges


CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat