Programació

Assamblea General Ordinària

Dimarts 4 d'abril
A les 17 h en primera convocatòria i a les 18 h en segona convocatòria

Us convoquem a la propera reunió de l’Assemblea General Ordinària del Cercle Artístic Sant Lluc per al proper 4 d’abril, a les 17.00 h en primera convocatòria i a les 18.00 h en segona convocatòria, d’acord amb el següent ordre del dia:

1. Lectura i aprovació de l’acta de l'Assemblea del 29 d'abril de 2016.
2. Explicació de la gestió realitzada al llarg de 2016 i de la programació per al 2017.
3. Aprovació dels estats financers:
- Tancament econòmic 2016
- Pressupost 2017
4. Qüestions proposades pels socis, precs i preguntesCERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat