Programació

Assemblea general de socis

El dijous 16 d'abril
Primera convocatòria a les 17 h
Segona convocatòria a les 18 h

Es convoca la propera reunió de l’Assemblea General Ordinària del Cercle Artístic Sant Lluc el proper 16 d’abril a les 17 h en primera convocatòria i a les 18 h en segona convocatòria, d’acord amb el següent ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta de l'Assemblea del dia 26 d'abril de 2014
2. Explicació de la gestió 2014 i de la programació 2015
3. Aprovació dels estats financers:
- tancament econòmic 2014
- pressupost 2015
4. Precs i preguntes

Us recordem que a partir d’avui teniu a la vostra disposició a la recepció del Cercle la memòria 2014 i l’acta de l’Assemblea General Ordinària de 2014. Podeu sol•licitar aquest documents per correu electrònic.

Barcelona, 2 d’abril de 2015La Junta Directiva de Sant Lluc convoca l’Assemblea General Ordinària pel proper dia 16 d’abril a les 17 h en primera convocatòria i a les 18 h en segona.  
Tal com estableixen els estatuts, des d’avui i fins el 18 de març, es pot enviar a secretaria qualsevol suggeriment o proposta de punt a tractar per a incloure a l’ordre del dia.
La convocatòria amb l’ordre del dia la rebreu abans del 2 d’abril. A partir d’aquest moment podreu demanar a l’administració del Cercle la documentació sobre els continguts de l’Assemblea: memòria, estat de comptes i pressupostos per l’any 2015, així com l’acta de l’Assemblea Ordinària de Socis del 26 d'abril de 2014. 
Es podrà fer la sol•licitud d’aquesta documentació a través de correu electrònic, o de forma presencial i igualment estarà a disposició de tots els socis el mateix dia de l’Assemblea.

Josep Parera
President de Sant Lluc

Barcelona, 2 de març de 2015 


* Aquesta comunicació s’envia per correu postal o correu electrònic a tots els socis.

Imatges
CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat