Programació

Assemblea extraordinària de socis

Dijous 18 d'abril a les 18.30h primera convocatòria, 19h segona convocatòria

Ordre del dia:

1. Aprovació de l'acta de la reunió anterior

2. Introducció del President

3. Resum i memòria de les activitats de l'exercici 2012

4. Estats financers: aprovació dels comptes 2012, aprovació pressupost 2013

5. Proposta de modificació del Art. 34, Títol IV referent a la dissolució per adequar-lo als requeriments per aconseguir la declaració d'Entitat d'Interès Públic.

6. Proposta de nous estatus del Cercle Artístic Sant Lluc per adequar-los a la nova llei 4/2008 del llibre tercer del Codi Civil.

7. Resposta a la carta enviada per 61 socis a la Junta Directiva en relació als horaris dels estudis.

8. Precs i preguntes.

Els documents que serán tractats a l'assemblea són:

- Acta de l'assemblea extraordinària del 4 d'octubre 2012

- Memòria 2012 (inclou un blanç económic 2012 i el Pressupost 2013)

Teniu a tots aquests documents a la vostra disposició en format electrònic i en còpies impreses a recepció.CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat