Programació

Convocatòria als socis
Exposició 1363 M2. Apunts Sant Lluc


Convocatòria exclusiva pels socis de Sant Lluc
Data límit per la presentació dels apunts: 20 d'abril 2012

Preu d'inscripció per cadascun dels dibuixos: 1€

EXPOSICIÓ “APUNTS”

MANIFESTACIÓ DE L’UNIVERS SANT LLUC A TRAVÉS DELS SEUS APUNTS

 

Aquest mes d’abril presentarem el manifest “Sant Lluc és dibuix”.

 

Per emmarcar aquest esdeveniment farem una exposició sobre el tema de l’APUNT, element essencial del treball a Sant Lluc. Aquesta exposició l’hem pensada com un mural, una enorme constel·lació que caracteritzi el nostre espai.

 

Per això demanem la vostra participació en aquest esdeveniment. Es tracta d’acollir el màxim d’apunts fets pels socis i omplir les parets de l’espai d’exposició.

 

Com que volem donar a aquesta manifestació un caràcter de moment transcendental de la nostra vida associativa cal que hi estiguin representats el màxim nombre de socis i, per això, proposem aquestes mínimes normes de participació:

 

·    Considerarem “apunts” els treballs realitzats pels socis amb la intenció de l’apunt, realitzats tant a la nostra Sala d’Apunts com fora del Cercle amb la mateixa intenció, o els apunts preparatoris d’una pintura o d’un gravat així com els realitzats en els diferents tallers programats pel Cercle.

 

·    Cada soci podrà presentar un o una sèrie d’apunts tenint en compte que, donada la limitació de l’espai, i a criteri de la organització, caldrà fer-ne una selecció, en cap cas, però, ningú quedarà sense representació almenys d’un dels seus apunts presentats.

 

·    Les seves mides no podran superar les utilitzades habitualment a  la Sala d’Apunts.

 

·    El suport serà el paper sense cap marc ni cap altre element supletori i seran admeses les diferents tècniques: llapis, carbonet, retoladors, tintes i aiguades.

 

L´exposició consistirà en posar de manifest aquest gran univers de creativitat de manera exhaustiva i acumulativa donant valor al conjunt per sobre de les individualitats en aquesta mena de cosmografia anònima que permeti una mirada global al treball i l’aportació a la creativitat i a l’art desenvolupat a Sant Lluc.

 

La data límit per la presentació dels apunts és el dia 20 d’abril.

 

Cada soci participant haurà d’omplir la butlleta adjunta i, com en altres ocasions (Col·lectiva Social), es contribuirà econòmicament al muntatge de l’exposició amb 1 € per apunt presentat.CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat