Programació

Pati obert: Ambulantes 001

Del 15 al 17 de juny

Inauguració dimecres 15 de juny a les 19.30 h

Pati obert a càrrec de Raymundo Pesine

L'instal·lació performàtica Ambulantes 001 és un cub imperfecte i habitat. Com un Entrudo, festa popular de celebració dels períodes carnavalescs portuguesos, l'artista vesteix la seva obra per provocar qüestions d'identitat, espai i temporalitat. S'utilitza l'arquitectura escenogràfica per construir una extensió del seu propi cos i ho ofereix a l'enfrontament, el llança a l'espai. Existeix allà una interdisciplinarietat i un encreuament de cultures resultant del procés mateix d'idealització i construcció de l'obra. Una posada en escena per a la relació amb el públic que pot trobar-se amb referències de la seva infantesa, el seu poble o simplement veure allà un qüestionament sobre l'obra escultòrica i els nous media contemporanis.

Imatges
CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat