Programació

Pati obert de Marta Salvador
Transmutaciò metamórfica generacional

Del 16 al 19 de març

Inauguració 16 de març
A les 19.30 h

Pati obert a càrrec de Marta Salvador

Aquesta instal·lació té a veure amb el procés del canvi generacional, amb la intenció de propulsar i fer conèixer els nous artistes encara per emergir.

Tot i així els artistes els coneixem per la seva obra més que per el seu rostre (tret dels que es fan autoretrats reconeixibles), així que també és un intent de donar a conèixer els rostres d’artistes del passat i del present, donant-li identitat personalitzada a l’art de dues èpoques.

La finalitat és unir i cohesionar a uns i altres en aquest espai i en una identitat imaginaria.

Aquestes morfologies es materialitzen en una línia temporal pel terra de la sala i en un vídeo-morfing, perque res mor, perque tot es transforma, i l’art agafa sempre referències del passat, el metallenguatge és viu, sent inevitable fugir de qui ens precedeix.

Imatges
CERCLE ARTÍSTIC DE SANT LLUC • PALAU MERCADERS • C/ MERCADERS, 42 • 08003 BARCELONA • TEL 93 302 45 79 • FAX 93 302 68 74 • santlluc@santlluc.cat